Scire leges non hoc est verba earuma tenere, sed vim ac potestatem - Zināt likumus nenozīmē vis atcerēties to vārdus, bet gan to spēku un varu
Argumenta poderantur, non numerantur - Argumenti (pierādījumi) tiek svērti, nevis skaitīti.
Super omnia veritas - Patiesība ir augstāka par visu.
Likumi ir radīti tamdēļ, lai ierobežotu stiprākā varu - Ovīdijs.
Lex uno ore omnes alloquitur - likums ar visiem runā vienādi (vienā valodā)
Lex est, quod notamus - Likums ir tas, ko mēs izskaidrojam

Sākums

Civiltiesības

 • Ģimenes tiesības
 • Darījumi ar nekustamo īpašumu
 • Civiltiesiskie līgumi
 • Zaudējumu atlīdzības un
  parādu piedziņas procesi
 • Mantojuma lietas
 • Apdrošināšanas joma
 • Patērētāju tiesību aizsardzība
 • Dzivokļu un īres tiesiskās attiecības
 • Darba tiesiskās attiecības
 • Līgumu sagatavošana un atzinumi

Komerctiesības

 • Komersantu dibināšanas un reģistrācijas dokumentu sagatavošana
 • Reģistrācijas dokumentu grozījumu un papildinājumu sagatavošana
 • Juridisko personu reorganizācija
 • Juridisko personu likvidācija
 • Komercķīlu noformēšana un reģistrācija
 • Konsultācijas un pārstāvība
 • Atzinumi komerctiesību jomā

Tiesvedība un Klienta interešu parstāvēšana:

 • Tiesas;
 • Šķīrējtiesas;
 • Valsts un pašvaldību institūcijas;
 • Sarunas ar fiziskām personām un
  juridisko personu parstāvjiem;
 • Prasības pieteikumu, paskaidrojumu,
  apelācijas un kasācijas sudzību sagatavošana;

Administrativās tiesības

 • Nodokļu tiesības
 • Attiecības ar Uzņēmumu reģistru
 • Rīcība ar valsts un pašvaldības mantu
 • Administratīvie pārkāpumi
 • Pilsonības un imigrācijas jautājumi

Krimināltiesības

 • Juridiskās palīdzības sniegšana kriminālprocesā
 • Aizstāvība kriminālprocesā